Extra

FLEXI LEXI EDGE 0712

Flexi Neon Horizontal bendable 07X12mm – IP67/8 – 24V – 9W/m – Up to 283lm/m

FLEXI LEXI EDGE 1120

Flexi Neon Horizontal bendable 11X20mm – IP67/8 – 24V – 12W/m – Up to 360lm/m

FLEXI LEXI EDGE 1120P

Flexi Neon Horizontal Bendable 11x20mm – pixel controller – IP67/8 -24V – 12W/m

FLEXI LEXI TOP 1410

Flexi Neon Vertical bendable 14x10mm – IP67/8 – 24V – 10W/m – 754lm/m

FLEXI LEXI TOP 1614

Flexi Neon Vertical bendable 16X14mm – IP67/8 – 24V – 12W/m – Up to 975lm/m

FLEXI LEXI TOP 1614T

Flexi Neon Vertical bendable Top emitting 16X14mm – IP67/8 – 24V – 12W/m

FLEXI LEXI TOP 2412

Flexi Neon Vertical bendable 24X12mm – IP67/8 – 24V – 24W/m – Up to 1872lm/m

LEXI CUBE 2522 IP67

IP67 Extrusion Systemn – 25x22mm – 15W/m – RGB Optional